Paula Fazlich

Pure art , crafted by pure soul...

Афоризми I

Мислите ми ме връхлитат постоянно и понякога съвсем неочаквано в ума ми се натрупват “мъдри” слова, които според мен не са попаднали там случайно.
Структурирани така, както са дошли при мен, в “Афоризми I” можете да прочетете голяма част от мислите, които съм решила да запазя някъде като бележка наоколо.
Книгата може да бъде изтеглена съвсем свободно  в .pdf формат и да бъде прочетена на компютър или телефон чрез подходящо приложение (препоръчвам eReader Prestigio, използвам предимно него за четене на телефона си от години).

Линк за изтегляне: https://bit.ly/3jkFYOn

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2020 Paula Fazlich